Hongtran_ttv

Author's details

Date registered: 5 Tháng Một, 2015

Latest posts

  1. TÁCH HỌ, HỌ ĐỆM, TÊN — 24 Tháng Ba, 2015
  2. TRÌNH CHIẾU SLIDE BẤT KỲ TRÊN POWERPOINT 2010 — 31 Tháng Một, 2015
  3. IN VÙNG DỮ LIỆU BẤT KỲ TRÊN EXCEl_TRÍ TUỆ VỆT — 24 Tháng Một, 2015
  4. TẠO CHÚ THÍCH TRONG EXCEL (COMMENT) — 22 Tháng Một, 2015
  5. ĐỊNH DẠNG TAB TRONG WORD 2010 — 22 Tháng Một, 2015

Author's posts listings

Tháng 1 06

CHÈN NHẠC TỰ ĐỘNG HÁT KHI TRÌNH CHIẾU TRÊN POWERPOINT 2010

Bạn muốn chọn một bài hát làm nhạc nền cho bài thuyết trình của mình hấp dẫn hơn. Đó chính là sử dụng chức năng chèn file nhạc trong Powerpoint 2010 Sau đây là chi tiết các bước thực hiện: 1. Tại Slide đầu tiên vào  Insert => Chọn Audio => Audio from File  => Chọn File nhạc muốn …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 1 05

CHUYỂN SỐ TIỀN BẰNG SỐ SANG CHỮ BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VBA

Với số tiền là “1 289 020″ làm thế nào để Excel đọc được ở dạng chữ là “Mot trieu hai tram tam chin ngan hai muoi dong”. Bài viết sẽ giúp bạn chuyển số tiền bằng số sang chữ bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Applications) trên Excel. Rất …

Continue reading »

Share and Enjoy

» Newer posts