«

»

Tháng 1 20

HÀM DATEDIF TÍNH GIÁ TRỊ THỜI GIAN GIỮA HAI ĐIỂM THỜI GIAN

Đôi khi bạn muốn tính tổng số năm, tổng số ngày hoặc tổng số tháng của một khoảng thời gian mà bạn không biết tính làm sao, trong khi bạn đã có dữ liệu sẵn sàng trên tập tin excel. Bạn cũng không dùng các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) bình thường được vì dữ liệu bạn thao tác nó có định dạng ngày (date). Thật khó xử quá! Vậy bạn làm sao?

Bạn đừng lo lắng, Microsoft Excel đã hỗ trợ cho bạn HÀM DATEDIF TÍNH GIÁ TRỊ THỜI GIAN để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải.

Hàm DATEDIF tính tổng số ngày, tổng số tháng hoặc tổng số năm giữa 2 điểm thời gian cho trước.

Cú pháp:

=DATEDIF(start_date, end_date, option)

Trong đó:

  • start_date: ngày bắt đầu của khoảng tính toán
  • end_date: ngày kết thúc của khoảng tính toán
  • option: tùy chọn dùng để xác định kết quả trả về của việc tính toán.

Dưới đây là các danh sách tùy chọn :

“d”: trả về tổng số ngày giữa 2 điểm thời gian

“m”: trả về tổng số tháng giữa 2 điểm thời gian (lấy số nguyên)

“y”: trả về tổng số năm giữa 2 điểm thời gian (lấy số nguyên)

Ví dụ: Bạn có thể tự mình quản lý một cửa hàng kinh doanh băng đĩa đơn giản ngay trên Excel như sau:

hamdatedif

hàm datedif tính giá trị thời gian

Tại Ô F3 nhập công thức: =DATEDIF(D3,E3,”D”)

Trong đó: D3 là ngày bắt đầu thuê băng

                  E3 là ngày trả băng

Kết quả là tổng số ngày thuê của khách hàng. Cách làm tương tự néu muốn tính tổng số tháng (“m”), số năm (“y”)

Ngoài ra, đến với Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt các bạn còn được tìm hiểu rất nhiều hàm dạng ngày tháng khác.

 

Share and Enjoy

Loading Facebook Comments ...
Email
Print