«

»

Tháng 3 24

TÁCH HỌ, HỌ ĐỆM, TÊN

Trí Tuệ Việt đã chia sẻ đến các bạn việc sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để tách tách họ, họ đệm, tên ra khỏi Họ và tên đầy đủ. Đây là đoạn Code viêt bằng VBA

Public Function Tachten(ten As String, lg As Integer)

Dim j As Integer

Name = Trim(ten)

For j = Len(Name) To 1 Step -1

If Mid(Name, j, 1) = ” ” Then

If lg = “1” Then

Tachten = Right(Name, Len(Name) – j)

Else

Tachten = Left(Name, j)

End If

Exit For

End If

Next

End Function

 

Trong trường hợp bạn không viết được Code này hay không nhớ được bạn có thể sử dụng những hàm sau để tách tách họ, họ đệm, tên ra khỏi Họ và tên. Với cột C là cột chứa Họ và tên đầy đủ

1. Tách Họ ra khỏi Họ và tên:

ho

Tại ô C3 nhập hàm: =LEFT(B3,FIND(” “,B3,1)-1)

2. Tách Họ đêm ra khỏi Họ và tên đầy đủ:

hodem

Tại ô D3 nhập hàm: =TRIM(REPLACE(LEFT(B3,FIND(“*”,SUBSTITUTE(B3,” “,”*”,LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3,” “,””))))-1),1,FIND(” “,B3,1)-1,””))

3. Tách Tên ra khỏi Họ và tên đầy đủ:

ten

Tại ô E3 nhập hàm: =RIGHT(B3,LEN(B3)-FIND(“*”,SUBSTITUTE(B3,” “,”*”,LEN(B3)-LEN(SUBSTITUTE(B3,” “,””)))))

Như vậy không phải sử dụng đên VBA nhưng bạn cũng đã tách được họ, họ đệm, tên ra khỏi Họ và tên:

tach

Chúc bạn thành công!

Trung Tâm Trí Tuệ Việt đào tạo tin học văn phòng, với phương pháp dạy học chuyên nghiệp thực tế đó là cầm tay chỉ việc, cam kết sẽ làm được thành thạo khi kết thúc khóa học.

Chúc các bạn thành công!

Liên hệ: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC TRÍ TUỆ VIỆT

Hồ Chí Minh:

CS1: 55/5 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho – Quận 1 – HCM

CS2: 276 Phan Đình Phùng, Phường 1 – Quận Phú Nhuận – HCM

CS3: 213 đường 3/2, Phường 9 – Quận 10 – HCM

ĐT: 08.62.695.695 – 08.62.799.666 / Hotline: 0902.936.936 ( Ms Vân Anh )

Hà Nội:

TTV Building- 123 Phố Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0433.681.888 / Hotline: 098.949.6886 ( Mr Ân )

 

Share and Enjoy

Loading Facebook Comments ...
Email
Print