Category Archive: Học Excel

Tháng 3 25

Cách sử dụng hàm AND trong Excel 2010

Cách sử dụng hàm AND trong Excel 2010

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách sử dụng hàm AND trong Excel 2010 Excel”. Cú Pháp: =AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];…) Trong Đó: – Logical1: Bắt buộc – Logical2, Logical3…: Tùy chọn Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 24

TÁCH HỌ, HỌ ĐỆM, TÊN

Trí Tuệ Việt đã chia sẻ đến các bạn việc sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để tách tách họ, họ đệm, tên ra khỏi Họ và tên đầy đủ. Đây là đoạn Code viêt bằng VBA Public Function Tachten(ten As String, lg As Integer) Dim j As Integer Name = Trim(ten) For j …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 24

Cách Tìm giá trị Tuyệt Đối – Hàm ABS Trong Excel Cơ Bản

hàm-asb-rong-excel-trí-tuệ-việt

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách Tìm giá trị Tuyệt Đối – Hàm ABS Trong Excel”. Hàm ABS hay lấy môđun của 1 số sẽ cho giá trị tuyệt đối của 1 số, tức là kết quả nhận được sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 0. —Cú pháp =ABS(số …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 24

Cách Định Dạng Hiển Thị Ngày Tháng Năm Trong Excel

Cách Định Dạng Hiển Thị Ngày Tháng Năm Trong Excel

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách Định Dạng Hiển Thị Ngày Tháng Năm Trong Excel”. Cách định dạng hiển thị ngày tháng năm trong Excel 2003 2007 2010 2013, tự chuyển ngày tháng thành số nguyên. Trong Excel, có thể bạn nhập vào ngày tháng năm dạng 10/10/2014 nhưng lại …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 24

Tổng hợp các hàm trong excel

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn: Tổng hợp các hàm trong excel cơ bản nâng cao. Thực tế thì số hàm excel sử dụng cũng không nhiều, các bạn chỉ cần năm vững những hàm excel cơ bản là có thể làm được nhiều dạng khác nhau. Tuy nhiên để …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 24

Cách Xoá Cả 1 Hàng, 1 Cột Trong Excel Bằng Phím Tắt

Cách Xoá Cả 1 Hàng, 1 Cột Trong Excel Bằng Phím Tắt

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn Cách Xoá Cả 1 Hàng, 1 Cột Trong Excel Bằng Phím Tắt. Thao tác để xóa cả 1 hàng. hay 1 cột nếu nhiều bạn không biết thì sẽ mất thời gian khi làm theo cách thủ công thông thường. Sau đây mình sẽ hướng …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 24

Thủ Thuật Insert Row, Column Trong Excel Bằng Phím Tắt

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn Thủ Thuật Insert Row, Column Trong Excel Bằng Phím Tắt, giúp cho công việc của bạn trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thủ thuật Insert Row, Column trong Excel bằng phím nóng cực nhanh, cách thêm xoá sửa hàng cột excel 2003 2007 …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 3 20

Giáo Trình Word + Excel + Powerpoint Toàn Tập – Tin Học Trí Tuệ Việt

Trí Tuệ Việt xin gửi đến các bạn bộ giáo trình hướng dẫn sử dụng word + Excel + Powerpoint từ cơ bản đến nâng cao bằng video, và được lấy ví dụ rất chi tiết, sát với thực tế nhất, đáp ứng được nhu cầu của dân văn phòng khi cần phải chọn lọc …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 1 30

NHẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC TRONG BẢNG TÍNH EXCEL

anh3

Trung tâm đào tạo tin học văn phòng Trí Tuệ Việt  hướng dẫn cách nhập công thức hóa học trong bảng tính Excel. Ví dụ bạn muốn nhập công thức hóa học như hình bên dưới :  Các bạn hãy thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Bạn hãy gõ công thức hóa học …

Continue reading »

Share and Enjoy

Tháng 1 22

TẠO CHÚ THÍCH TRONG EXCEL (COMMENT)

Tạo chú thích trong excel: Chỉ hỗ trợ với phiên bản 2007 trở lên Khi bạn làm việc với quá nhiều thông tin quá nhiều dữ liệu trong bảng tính Excel. Bạn không thể một lúc nhớ hết tất cả thông tin, vì vậy bạn cần phải ghi chú các thông tin lại để thuận …

Continue reading »

Share and Enjoy

Older posts «

» Newer posts