Category Archive: Thủ thuật tin học văn phòng

Apr 02

Cách Khóa File Excel Không Cho Copy

rp_a17.png

Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách Khóa File Excel Không Cho Copy”. ===> Muốn khóa sheet nào bạn làm theo các bước sau:  ĐẶT MẬT KHẨU FILE EXCEL 2013, TẠO PASSWORD BẢO VỆ FILE EXCEL 2013 Bước 1: Trong giao diện Excel 2013, chọn File. Bước 2: Chọn …

Continue reading »

Share and Enjoy

Apr 01

Bài Tập Excel Nâng Cao Có Lời Giải

bai-tap-excel-2010-nang-cao-co-loi-giai-tap-1

Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “20 Bài Tập Cơ Bản Đến Nâng Cao Excel 2010 Có Lời Giải”. Sau đây trung tâm xin gửi tới các bạn 1 bộ tài liệu được biên soạn rất công phu, nó là những bài toán thực tế mà …

Continue reading »

Share and Enjoy

Apr 01

Bài Tập Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Excel 2010 Có Lời Giải

bai-tap-co-ban-den-nang-cao-tri-tue-viet tap 1

Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “20 Bài Tập Cơ Bản Đến Nâng Cao Excel 2010 Có Lời Giải”. Sau đây trung tâm xin gửi tới các bạn 1 bộ tài liệu được biên soạn rất công phu, nó là những bài toán thực tế mà …

Continue reading »

Share and Enjoy

Apr 01

Bài Tập Cơ Bản Excel 2010 Có Lời Giải

Trung tâm tin học văn phòng Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “25 Bài Tập Cơ Bản Excel 2010 Có Lời Giải”. Sau đây trung tâm xin gửi tới các bạn 1 bộ tài liệu được biên soạn rất công phu, nó là những bài toán thực tế mà các bạn thấy …

Continue reading »

Share and Enjoy

Mar 25

Cách sử dụng hàm IF trong Excel 2010

hàm IF trong Excel 2010

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách sử dụng hàm IF trong Excel 2010 “  =>> Khóa học Excel cơ bản   Mô tả: Hàm IF trả về một giá trị nếu điều kiện mà bạn chỉ rõ định trị là TRUE, trả về một giá trị khác nếu điều kiện đó định …

Continue reading »

Share and Enjoy

Mar 25

Cách sử dụng hàm Or trong Excel 2010

Cách sử dụng hàm Or trong Excel 2010

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách sử dụng hàm Or trong Excel 2010 “. 1.Chức năng hàm Or() trong Excel Hàm Or() là một hàm điều kiện mà kết quả trả về giá trị True (Đúng) khi có ít nhất một biểu thức điều kiện ĐÚNG. Hàm sẽ trả về giá trị …

Continue reading »

Share and Enjoy

Mar 25

Cách sử dụng hàm AND trong Excel 2010

Cách sử dụng hàm AND trong Excel 2010

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách sử dụng hàm AND trong Excel 2010 Excel”. Cú Pháp: =AND(Logical1; [Logical2]; [Logical3];…) Trong Đó: – Logical1: Bắt buộc – Logical2, Logical3…: Tùy chọn Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham …

Continue reading »

Share and Enjoy

Mar 24

TÁCH HỌ, HỌ ĐỆM, TÊN

Trí Tuệ Việt đã chia sẻ đến các bạn việc sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA để tách tách họ, họ đệm, tên ra khỏi Họ và tên đầy đủ. Đây là đoạn Code viêt bằng VBA Public Function Tachten(ten As String, lg As Integer) Dim j As Integer Name = Trim(ten) For j …

Continue reading »

Share and Enjoy

Mar 24

Cách Tìm giá trị Tuyệt Đối – Hàm ABS Trong Excel Cơ Bản

hàm-asb-rong-excel-trí-tuệ-việt

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách Tìm giá trị Tuyệt Đối – Hàm ABS Trong Excel”. Hàm ABS hay lấy môđun của 1 số sẽ cho giá trị tuyệt đối của 1 số, tức là kết quả nhận được sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 0. —Cú pháp =ABS(số …

Continue reading »

Share and Enjoy

Mar 24

Cách Định Dạng Hiển Thị Ngày Tháng Năm Trong Excel

Cách Định Dạng Hiển Thị Ngày Tháng Năm Trong Excel

Trung tâm Trí Tuệ Việt xin giới thiệu tới các bạn “Cách Định Dạng Hiển Thị Ngày Tháng Năm Trong Excel”. Cách định dạng hiển thị ngày tháng năm trong Excel 2003 2007 2010 2013, tự chuyển ngày tháng thành số nguyên. Trong Excel, có thể bạn nhập vào ngày tháng năm dạng 10/10/2014 nhưng lại …

Continue reading »

Share and Enjoy

Older posts «