«

»

Tháng 1 24

IN VÙNG DỮ LIỆU BẤT KỲ TRÊN EXCEl_TRÍ TUỆ VỆT

Bạn có một bảng tính trên Excel như sau:

modau

Nếu bạn chỉ muốn in vùng “BẢNG GIÁ”  thay vì toàn bộ bảng tính trên Excel, bạn làm thế nào?

Bạn yên tâm đã có chức năng Print Area của Excel 2010 để In cùng dữ liệu bất kỳ trên Excel

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn các bước thực hiện:

Bước 1: Nhấn giữ và rê chuột để chọn vùng dữ liệu cần in. 

Trong trường hợp muốn chọn nhiều vùng dữ liệu nằm rời rạc trên bảng tính, bạn chỉ việc nhấn kèm phím Ctrl khi chọn.

buoc1

Bước 2: Mở thẻ Page Layout trên thanh Ribbon, chọn chức năng Print Area (thuộc nhóm Page Setup) và chọn tiếp Set Print Area. Vùng chọn sẽ được đưa vào bản in ngay lập tức. 
buoc2

Bước 4: Sau cùng, bạn chỉ việc vào menu File > Print, chọn máy in từ hộp Printer, thiết lập các thông số trước khi in tại mục Settings, rồi nhấn Print để in dữ liệu.

Việc in vùng dữ liệu bất kỳ trên Excel 2007, 2013 thực hiện hoàn toàn tương tự

Share and Enjoy

Loading Facebook Comments ...
Email
Print